Prehľadné sex ponuky a erotické služby s profesionálnym prístupom

Erotické služby a sex ponuky sú takisto jednými z dostupných služieb, na ktoré dnes v prípade záujmu dokážeme zakopnúť na každom rohu. Teda privaty sex sa nemusia nachádzať len v našom hlavnom meste, ale aj v rôznych okresoch či menších mestách. Všetko vlastne prehľadnejšie nájdeme na online portáli. S tým, že sa aj pre tieto ponuky otvoril internetový priestor so sebou […]

Vysoké školy a politická angažovanosť

Názory na tému politiky v školách sa rôznia. Vytvárajú sa dva silné tábory. Jeden za potrebu politickej angažovanosti a druhý proti nej. Aký je logický základ oboch skupín ? Skupina prvá vychádza zo skutočnosti, že aj školy sú súčasťou spoločnosti a teda sú aj v priamej naviazanosti na politický stav . Vláda a parlament, ako zákonodarný orgán , priamo ovplyvňujú financovanie […]